قسمت ۱۲
دی ۲۸, ۱۳۹۸

حسین خان آجودان باشی به آزار و اذیت پیروان باب اکتفا نکرد و معترض حضرت باب شد و حضرت باب خود رهسپار دارالحکومه شد.

ثبت نام در خبرنامه