قسمت ۱۲ – آزادی زمینی، آزادی آسمانی

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۱۲ – آزادی زمینی، آزادی آسمانی
۰۷ بهمن ۱۴۰۰

این هفته نیز مانند هفته‌های قبل در مرور خاطرات ژولیت تامپسون در اراضی مقدسه با او همراه و در عالم خیال در روزهای باشکوه زندگی در جوار حضرت عبدالبهاء، سهیم می‌شویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه