قسمت۱۱ – عملکرد بازار

قسمت۱۱ – عملکرد بازار
مهر ۶, ۱۴۰۰

در این برنامه فلسفه بازار آزاد و مفاهیم مربوط به آن گفته می‌شود و در رابطه با چگونگی کاهش چالش‌های بازار آزاد و مفهوم اقتصاد اخلاقی در بازار آزاد مطالبی بیان می‌گردد.

ثبت نام در خبرنامه