قسمت ۱۱ – باغ حضرت عبدالبهاء

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۱۱ – باغ حضرت عبدالبهاء
۳۰ دی ۱۴۰۰

در ادامه نامه هفته قبل با ژولیت تامپسون عزیز همراه می‌شویم و بر بال خیال به سال ۱۹۰۹ می‌رویم و خاطرات زیبای او را در عکا و در حضور حضرت عبدالبهاء مرور می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه