قسمت ۱۰
آذر ۶, ۱۳۹۹

یکی از خطابات حضرت عبدالبهاء که در پاریس ایراد شده. دیدگاه ایشان درباره جنگ و نزاع و دعوت ایشان به مقابله با مشکلاتی که بر سر راه صلح است.

ثبت نام در خبرنامه