قسمت۱۰ – سرمایه گذاری – بخش سوم

قسمت۱۰ – سرمایه گذاری – بخش سوم
شهریور ۳۰, ۱۴۰۰

این قسمت با محوریت سرمایه‌گذاری و کسب درآمد برای نسل جوان شروع می‌شود و با ارائه مستنداتی به سختی مسیری که در پیش روی جوانان است اشاره می‌کند و در ادامه سعی می‌شود عواملی که باعث موفقیت شرکت‌های تجاری شده است ارائه شود.

ثبت نام در خبرنامه