قربیّت و قربیّت الهیّه

قربیّت و قربیّت الهیّه
مهر ۱۵, ۱۳۹۶

مفهوم قربیّت و قربیّت الهیّه از دیدگاه دیانت بهائی و حضرت عبدالبهاء.

ثبت نام در خبرنامه