به یاد قربانیان نقض حقوق بشر

Program Picture
به یاد قربانیان نقض حقوق بشر
شهریور ۱, ۱۳۹۵

مروری بر بیانیه‌های سازمان‌های حقوق بشر پیرامون اعدام‌های اخیر در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه