قربانیان نقض حقوق بشر

Program Picture
قربانیان نقض حقوق بشر
۱۴ تیر ۱۴۰۰

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران می‌گوید وضعیت حقوق بشر در ایران به مراتب بدتر شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه