قربانیان خشونت خانگی

قربانیان خشونت خانگی
بهمن ۲۵, ۱۴۰۰

جامعه‌ای که قتل دهشت بار زنان را تاب می‌آورد و به بهانه ناموس، شرف، مذهب و سنت این اعمال شنیع را توجیه می‌کند با مرگ وجدان انسانی روبروست.

ثبت نام در خبرنامه