قدرت و عظمت شخصیّت زن – بخش ۳

Program Picture
قدرت و عظمت شخصیّت زن – بخش ۳
دی ۱۴, ۱۳۹۴

بخش سوّم سخنرانی با عنوان “قدرت و عظمت شخصیّت زن: بشریّت فارغ از خشونت علیه زنان” که در سال ۲۰۱۴ میلادی در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران توسّط دکتر پیام اخوان ارائه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه