قانون و قانون مداری
مهر ۱, ۱۳۹۶

از دکتر فرح دوستدار پرسیدیم که حضرت عبدالبهاء در رسالهٔ مدنیه در خصوص قانون و قانون مداری چه مطالبی را بیان می‌کنند؟

ثبت نام در خبرنامه