قانون جاده‌ها
دی ۱۸, ۱۳۹۸

جودی به عنوان دختر یه راننده کامیون و منشی یه اداره، طوری بزرگ شده بود که مادرش رو بیشتر از پدرش می‌شناخت. پدر جودی زمان زیادی از عمرش رو در سفر بود، اون یه روز عصر وقتی به خونه برگشت براشون تعریف کرد که بعد از ظهر اون روز تو جاده چه اتفاقی براش افتاده …
جودی درست همون موقع بود که درس مهمی از پدرش گرفت: درس توانایی، درس عشق، درس صداقت و مهربانی.

ثبت نام در خبرنامه