قاطعیت یا لجاجت؟

Program Picture
قاطعیت یا لجاجت؟
شهریور ۱, ۱۳۹۹

رفتار «او» از سر احتیاط است، از آن دیگری ترس؛ درشتی کلام «او» به خاطر صداقتش است، آن دیگری از سر بی‌ادبی. جسارت‌های «او» از اثر شجاعت است و آن دیگری از سر جوزدگی. فرق و فاصله کجاست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه