مثل نسیم
قاسم بیات
تیر ۲۶, ۱۳۹۹
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان مي‌وزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است. این هفته تجربه قاسم بیات.

ثبت نام در خبرنامه