Program Picture

قاب زندگی

مهسا و شروین زاد

۱۲ تیر ۱۳۹۹

مهسا ۱۱ سال پیش و شروین ۵ سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده‌اند. شروین مهندس کامپیوتر است و مهسا در زمینه کودکان فعالیت می‌کند. پسر آنها ۶ ساله و دخترشان ۴ ساله است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه