Program Picture

قاب زندگی

شیوا و بدیع یزدی

۰۱ خرداد ۱۳۹۹

شیوا و بدیع حدود ۴۰ سالیست که در آمریکا هستند. شیوا سالهاست که در بانک کار می‌کند و بدیع هم بعد از بازنشستگی از شرکت بویینگ، در زمینه نوازندگی و خوانندگی فعالیت می‌کند. آنها یک پسر ۳۰ ساله و یک دختر ۳۳ ساله دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه