فیلم طاهره
خرداد ۲, ۱۳۹۸

نگاهی کوتاه به زندگی طاهره و ترانه یار که با استفاده از اشعار او ساخته شده است.

ثبت نام در خبرنامه