فیلم سید باب
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

باب هرکولز فیلمساز است و جدیدترین فیلمش به نام سید باب، داستان حضرت باب مبشر آئین بهائی را روایت می‌کند. آقای هرکولز برای گفتگو درباره فیلمش و شرح تجربیات ساخت آن با ما همراه شد.

ثبت نام در خبرنامه