فیلم‌ها
فیلم سید باب : طلیعه آیین بهائی
تیر ۱۹, ۱۳۹۹

در زمانه ای که جهان از نیروهای تفرقه افکنِ نزاع و تعصب رنج می برد، آیینی نو مشوق یگانگی ادیان بزرگ بشری به عنوان راهی برای رسیدن به صلح جهانی می‌شود. فیلم سید باب مستندی پیشگام است که به داستان شگفت انگیز و واقعی مُبشر آیین بهائی معروف به حضرت باب و سرآغاز یک دوره جدید در عالم ادیان می پردازد.

ثبت نام در خبرنامه