پنج شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸

در زمانه ای که جهان از نیروهای تفرقه افکنِ نزاع و تعصب رنج می برد، آیینی نو مشوق یگانگی ادیان بزرگ بشری به عنوان راهی برای رسیدن به صلح جهانی می‌شود

فیلم «سید باب: طلیعه آیین بهائی»، مستندی پیشگام است که به داستان شگفت انگیز و واقعی مُبشر آیین بهائی معروف به حضرت باب و سرآغاز یک دوره جدید در عالم ادیان می پردازد

این فیلم پخش اینترنتی ندارد و فقط در کانال ها و زمان های اعلام شده در پایین پخش خواهد شد

تلویزیون اندیشه

پنج‌شنبه ۲ اسفند / ۲۱ فوریه ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران

جمعه ۳ اسفند / ۲۲ فوریه ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران

سه‌شنبه ۷ اسفند / ۲۶ فوریه ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران

چهارشنبه ۸ اسفند / ۲۷ فوریه ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران

تلویزیون پارس

شنبه ۴ اسفند / ۲۳ فوریه ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران

یک‌شنبه ۵ اسفند / ۲۴ فوریه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران

دوشنبه ۶ اسفند / ۲۵ فوریه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران

چهارشنبه ۸ اسفند / ۲۷ فوریه ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers