فیلم بهاءالله پزشک الهی – بخش ۱
بهمن ۱۹, ۱۳۹۶

با تماشای بخش نخست از فیلم “بهاءالله پزشک الهی” با گوشه‌ای از فعالیت‌های جامعه بهائی در زمینه گروه‌های نوجوانان بیشتر آشنا می‌شیم.

ثبت نام در خبرنامه