فکر قوی‌تر صلح
دی ۱۴, ۱۳۹۴

باید فکر جنگ را با فکر قوی‌تر صلح جایگزین کنیم تا به وحدت عالم انسانی برسیم.

ثبت نام در خبرنامه