Program Picture

فکرهای انتقادی

خرداد ۱۶, ۱۳۹۸

آیا انتظار بیش از حد از خودت و یا دیگران داری؟ همش در حال انتقاد هستی؟!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه