فوریه، ماه گرامی‌داشت تاریخ آفریقایی‌تبارها

Program Picture
فوریه، ماه گرامی‌داشت تاریخ آفریقایی‌تبارها
اسفند ۵, ۱۳۹۸

و یا ماه تاریخ آفریقایی‌تبارها، فرصتی است برای گرامی‌داشت رویدادهای تاریخی و دستاوردهای چشمگیر زنان و مردان آفریقایی‌تبار Black History Month

news letter image

ثبت نام در خبرنامه