فقر و ثروت
آذر ۱۳, ۱۳۹۵

میزبان این هفته برنامه دورهمی مانیا، و موضوع گفتگویشان فقر و ثروت است.

ثبت نام در خبرنامه