فقر معضلی اجتماعی و رو به رشد

فقر معضلی اجتماعی و رو به رشد
آبان ۴, ۱۳۹۷

پایان دادن به فقر، نیازمند اقدامی فراتر از اصلاح سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادیست.

ثبت نام در خبرنامه