فقر معضلی اجتماعی و رو به رشد

Program Picture
فقر معضلی اجتماعی و رو به رشد
آبان ۴, ۱۳۹۷

پایان دادن به فقر، نیازمند اقدامی فراتر از اصلاح سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه