فقر فرهنگی
مهر ۸, ۱۴۰۰

بولتن ۵۴ – موضوع این شماره: فقر فرهنگی

بسیاری از محققان عمده‌ترین مشکل یک جامعه را فقر فرهنگی می‌دانند که گستره آن بسیار وسیع است و تقریبا همه ابعاد فرهنگی و در نتیجه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. حتی آن را علت‌العلل فقر اقتصادی می‌دانند. بولتن این بار به این موضوع می پردازد. با ما همراه باشید.

ثبت نام در خبرنامه