فقر فرهنگی
مهر ۸, ۱۴۰۰

بولتن ۵۴ – موضوع این شماره: فقر فرهنگی

بسیاری از محققان عمده‌ترین مشکل یک جامعه را فقر فرهنگی می‌دانند که گستره آن بسیار وسیع است و تقریبا همه ابعاد فرهنگی و در نتیجه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. حتی آن را علت‌العلل فقر اقتصادی می‌دانند. بولتن این بار به این موضوع می پردازد. با ما همراه باشید.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه