فقره چهل و هفتم کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار
فقره چهل و هفتم کلمات مکنونه فارسی
آذر ۲۳, ۱۳۹۹
ای پسران آمال. جامه‌ غرور را از تن برآريد و ثوب تکبر از بدن بيندازيد.

ثبت نام در خبرنامه