فقره چهل و نهم کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار
فقره چهل و نهم کلمات مکنونه فارسی
دی ۷, ۱۳۹۹
ای پسران تراب اغنيا را از ناله‌ سحرگاهی فقرا اخبار کنيد که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از سدره‌ دولت بی‌نصيب مانند. الکرم و الجود من خصالی فهنيئاً لمن تزين بخصالی

ثبت نام در خبرنامه