فقره چهل و دوم
آبان ۱۸, ۱۳۹۹

ای بنده‌ من

دل را از غل پاک کن و بی‌حسد به بساط قدس احد بخرام.

ثبت نام در خبرنامه