فقره پنجم
بهمن ۷, ۱۳۹۸

ای پسر خاک

به راستی می‌گویم غافل‌ترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بر برادر خود تفوّق جوید. بگو ای برادران به اعمال خود را بیارائید نه به اقوال.

ثبت نام در خبرنامه