قسمت ۱۱ – فقره‌ هشتم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۱۱ – فقره‌ هشتم کلمات مکنونه فارسی
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸

ای پسر عز

در سبیل قدس چالاک شو و بر افلاک انس قدم گذار. قلب را به صیقل روح پاک کن و آهنگ ساحت لولاک نما.

فقره هشتم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه