فقره هشتاد و دوم
مهر ۲۵, ۱۴۰۰

ای بنده من
بهترین ناس آنانند که به اقتراف تحصیل کنند و صرف خود و ذوی‌القربی نمایند. حبّاً للّه ربّ العالمین

ثبت نام در خبرنامه