فقره سوم
دی ۲۲, ۱۳۹۸

ای دوست

در روضه قلب جز گل عشق مکار و از ذیل بلبل حبّ و شوق دست مدار. مصاحبت ابرار را غنیمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار.

ثبت نام در خبرنامه