فعالیت های خودجوش و سازنده فردی

خبرنگار
فعالیت های خودجوش و سازنده فردی
مرداد ۲۹, ۱۳۹۹

گفتگو با: آقای شیدان مجیدی، تهیه کننده فیلم و تئاتر اقدامات خودجوش و خلاق فردی و گروهی در زمینه هنر و موسیقی در ماه های اخیر چشمگیر بودند و در شرایط سخت بحران جهانی تندرستی، فاصله ها را کوتاه و دل ها را به هم نزدیک کردند.

ثبت نام در خبرنامه