راستی‌ آزمایی
فعالیت زنان و مردان بهائی در اجتماع
مرداد ۲۵, ۱۴۰۰

گفته شده: مردان و زنان بهائی در کنار هم و بدون محدودیت در اجتماع فعالیت می‌کنند.

قسمت های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه