فصل ۱ – قسمت ۲
دی ۲۷, ۱۳۹۷

در این قسمت بیژن با ما در مورد الگو بودن صحبت می‌کند و از کسانی تعریف می‌کند که در زندگی او اثر مهمی داشته‌اند.

ثبت نام در خبرنامه