فصل ۱ – قسمت ۴
تیر ۸, ۱۳۹۶

یونا، برای ما از تصمیم بزرگش در زندگی می‌گوید. او قصد دارد با استفاده از تجربیات زندگی شخصیش، به افرادی که در شرایطی مشابه هستند کمک کند.

ثبت نام در خبرنامه