Program Picture

فصل ۱ – قسمت ۳

بهمن ۲۷, ۱۳۹۹

ماهی‌گیری.

برای انجام هر کاری باید مشورت کرد، حتی امور شخصی و فردی و باید حاصل مشورت را هر چه باشد پذیرفت؟ آداب مشورت چیست؟ دوستانِ‌ پویا قصد جمع‌آوری کمک برای ارسال به موسسات خیریه را دارند اما در این امر شک می‌کنند که آیا ماهی بخشیدن صحیح است یا آموزش ماهی‌گیری.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه