Program Picture

فصل ۶ – قسمت ۹

آبان ۱۹, ۱۳۹۴

در این قسمت لیلا نگاهی دارد به راه‌هایی که افراد برای ایجاد توازن در زندگی انتخاب می‌کنند و اینکه خدمت به جامعه به هر شیوه‌ای ممکن است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه