فصل ۲ – قسمت ۷
شهریور ۱۵, ۱۳۹۷

در این قسمت لیلا با سنا گفتگو می‌‌کند‫.‬ به نظر سنا که مشاور فناوریست: برای پیشرفت و بهتر شدن در کار، باید آن را نوعی خدمت دید‫.‬

ثبت نام در خبرنامه