فصل ۲ – قسمت ۶
شهریور ۸, ۱۳۹۷

در ادامه‌ گفتگوی قبل، تابی از تجربه‌ دینی‌ اش برای ما می‌ گوید‫:‬ از مسیحیت، آشنا شدنش با اسلام، و سپس آیین بهائی‫.

ثبت نام در خبرنامه