Program Picture

فصل ۲ – قسمت ۲

مرداد ۴, ۱۳۹۷

در ادامه‌ گفتگوی قبل با طراز، لیلا با او درباره‌ شغلش به عنوان مهندس صحبت می‌کند. طراز معتقد است دین و علم باید مطابق باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه