فصل ۲ – قسمت ۲
تیر ۶, ۱۳۹۸

پناهجویان یاد چالش‌هایی می‌افتند که موقع رسیدن به اروپا تجربه کردند. از شوک فرهنگی در اتریش صحبت می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه