فصل ۲ – قسمت ۱
تیر ۲۸, ۱۳۹۷

لیلا به دیدن طراز می‌رود که با پدر و مادرش سال‌ها پیش به آفریقای جنوبی مهاجرت کرده است. در این قسمت، طراز از خدمات بهائی‌ها در آفریقا صحبت می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه