Program Picture

فصل ۱ – قسمت ۹

فروردین ۱۶, ۱۴۰۰

من‌ گمانم ‌زندگی باید‌ همین باشد. فاصله‌ بین اطمینان و شک چیه؟

شک خوب و بد وجود داره؟ چه جوری میشه بر شک غلبه کرد؟

سفری رو شروع کردند ولی مشکلات بر سر راه زیاده و گاهی اونا رو به شک وا می‌داره برای همین گاهی تصمیم می‌گیرن که…

news letter image

ثبت نام در خبرنامه