فصل ۱ – قسمت ۸
فروردین ۹, ۱۴۰۰

پست میذارم پس هستم

نشون دادن کارهای خوب و خدمات، مفیده یا یه جور نمایش و خودستاییه؟ درسته که گاهی نیات بدی رو پشت صفات خوبی پنهان می‌کنیم؟ گروه دوستان پویا سفری رو شروع می‌کنن و بهروز به جمعشون اضافه می‌شه. قراره چه اتفاقاتی تو این مسیر در مقابلشون قرار بگیره؟

ثبت نام در خبرنامه