دوستان پویا
فصل ۱ – قسمت ۱۱
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰

پیر شی جوون

آیا دادن موقعیت به جوانان به منزله‌ ریسک‌پزیری‌ و حذف بزرگ‌ترهاست؟ چگونه می‌توان اعتماد جامعه را برای بهره‌مندی از جوانان در فرایند جامعه‌سازی بالا برد؟ دوستان پویا در ادامه‌ سفر خود برای تقسیم کار مسابقاتی برگزار می‌کنند. گروه بازنده کدام است و چه مسئولیتی را باید بپذیرد؟

ثبت نام در خبرنامه